Makroinnslagene for uke 15 inneholder følgende:
Tirsdag 10. april
 • SSB: Konsumprisindeksen, mars (kl.10)SSB: Konsumprisindeksen, mars (kl.10)
 • SSB: Produsentprisindeks, mars (kl. 10)SSB: Produsentprisindeks, mars (kl. 10)
 • SSB: Vareprisindeks for industrinæringen (kl. 10)SSB: Vareprisindeks for industrinæringen (kl. 10)
Onsdag 11. april
 • NB: Offentliggjøring av auksjon statskasseveksel (kl 12:00)NB: Offentliggjøring av auksjon statskasseveksel (kl 12:00)
 • NB: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder foredrag for Bergen Næringsråd.NB: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder foredrag for Bergen Næringsråd.
 • NAS: Trafikktall, mars (kl 08:00)NAS: Trafikktall, mars (kl 08:00)
 • SSB: Internasjonale reserver og valutalikviditetSSB: Internasjonale reserver og valutalikviditet
 • SSB: Omsetningsstatistikk - Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyningSSB: Omsetningsstatistikk - Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
 • SSB: Produksjonsindeks for industrienSSB: Produksjonsindeks for industrien
 • SSB: Priser på elektrisk kraftSSB: Priser på elektrisk kraft
Torsdag 12. april
 • NB: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder foredrag for Nordea i Bodø.NB: Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder foredrag for Nordea i Bodø.
 • SSB: Eksport av laks. Uketall.SSB: Eksport av laks. Uketall.
 • SSB: Foreløpig energibalanse, 2006.SSB: Foreløpig energibalanse, 2006.
 • SSB: Naturgass, innenlands forbruk 2006.SSB: Naturgass, innenlands forbruk 2006.
Fredag 13. april
 • SSB: Lønnsstatistikk. Ansatte i kraftforsyning, per 1. oktober 2006.SSB: Lønnsstatistikk. Ansatte i kraftforsyning, per 1. oktober 2006.
 • Obligasjoner og sertifikater, februar 2007.Obligasjoner og sertifikater, februar 2007.
Kilde: TDN Finans, Statistisk sentralbyrå.