I forbindelse med de omfattende kostnadskuttene har Repant bestemt seg for å utsette både resultater og sin ordinære generalforamling.Resultatene for 1. kvartal er utsatt fra 24. april til 3. mai. 2. kvartalstallene flyttes fra 17. juli til 14. august, 3. kvartalstallene fra 16. til 30. oktober.Generalforsamlingen utsettes fra 10. mai til 30. mai.