333 mill. til Aker Kværner

Aker Kværner er tildelt en kontrakt tilsvarende 333 millioner kroner av britiske Northumbrian.

Børs

Aker Kværner melder at Northumbrian har tildelt selskapet en kontrakt på 28 millioner britiske pund, tilsvarende 333 millioner kroner, for design, bygging og installering av en fasilitet for behandling av slam på Brand Sands, Teesside, i Storbritannia.

Nyheter
Børs