Børsnotert selskap ber om markedspleie

Biotec Pharmacon ber meglerhuset SEB Enskilda om hjelp på Oslo Børs.

Børs

Biotec Pharmacon ASA har inngått avtale om likviditetsgaranti (markedspleieavtale) for selskapets aksjer. Avtalen er inngått med SEB Enskilda ASA som vil stille forpliktende kjøps- og salgskurser i aksjen på minimum fire børsposter og med maksimal spread på fire prosent. Biotec Pharmacon ASA har inngått avtale om likviditetsgaranti (markedspleieavtale) for selskapets aksjer. Avtalen er inngått med SEB Enskilda ASA som vil stille forpliktende kjøps- og salgskurser i aksjen på minimum fire børsposter og med maksimal spread på fire prosent. Avtalen er i tråd med Oslo Børs` regler for likviditetsgarantiordning og vil tre i kraft fra og med 2. juli 2007. Hensikten med avtalen er gjennom aktiv markedspleie å stimulere til økt likviditet i Biotec-aksjen.

Nyheter
Børs