Følgende punkter taler for gode tider i aksjemarkedet

Orion Securities forteller investorer om tre punkter som taler for gode tider i aksjemarkedet. På kort sikt kan derimot Oslo Børs være sårbar.

Scanpix / Scanpix
Børs

Fredagens skarpe nedtur på Wall Street betyr muligens at markedene har rullet over i en konsolideringsfase. I dagens morgenrapport fra Orion Securities trekker analytikeren frem tre punkter som taler for at det større bildet er uendret og positivt:

  • Veksten i verdensøkonomien er på et aksjevennlig nivå. Den er verken for sterk eller svak.Veksten i verdensøkonomien er på et aksjevennlig nivå. Den er verken for sterk eller svak.
  • Aksjer er lavere vurdert enn alternative aktivaklasser som eiendom og obligasjoner.Aksjer er lavere vurdert enn alternative aktivaklasser som eiendom og obligasjoner.
  • Folk flest er undervektet i aksjer, og dette tilkjennegir at det finnes mye potensielt kjøpspress som kan drive kursene videre oppover i årene fremover.Folk flest er undervektet i aksjer, og dette tilkjennegir at det finnes mye potensielt kjøpspress som kan drive kursene videre oppover i årene fremover.
- Med oppgang på Oslo Børs i forrige uke på tross av negativ utvikling i de fleste viktige markedsdrivere fremstår vår hjemlige børs som noe sårbar i det korte perspektivet. Som for de fleste utenlandske børser formoder vi imidlertid at en eventuell svakhet i dagene og ukene fremover, vil vise seg forbigående, sier analytikeren.

Nyheter
Næringsliv