Protector kjøper aksjer

Protector Forsikring har kjøpt 200.000 aksjer i selskapet.

Børs

Aksjene ble kjøpt til 13,6 kroner per aksje. Protector eier dermed 500.000 egne aksjer.Meningen bak transaksjonen er å dekke et aksjeopsjonsprogram.

Nyheter
Børs