570 millioner i boks

Northland Resources har hentet 570 millioner kroner i rettet emisjon.

Northland Resources har fullført en rettet emisjon på 22,79 millioner aksjer til 26,50 kroner. Proveny etter honorarer tilsvarer 104,5 millioner canadiske dollar, heter det i en børsmelding. Northland Resources har fullført en rettet emisjon på 22,79 millioner aksjer til 26,50 kroner. Proveny etter honorarer tilsvarer 104,5 millioner canadiske dollar, heter det i en børsmelding. Samtidig har kursen i reparasjonsemisjonen blitt satt til 26,50 kroner, noe som ventes å gi ytterligere 10,4 millioner canadiske dollar i bruttoproveny.