Acergy med nye tall

Acergy leverer tall for andre kvartal.

I regnskapsmessig andre kvartal 2007 fikk Acergy et driftsresultat fra videreført virksomhet på 89 millioner dollar, mot et resultat på 78 millioner dollar i samme periode i 2006, ifølge TDN Finans.Driftsinntektene var på 634 millioner dollar, mot 536,8 millioner dollar i samme periode året før. Det var ventet driftsinntekter på 601 millioner dollar.Driftsresultatet ble på 75 millioner dollar, ifølge snittet av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.