Aker Seafoods kjøper selskap

Aker Seafoods blar opp millioner for å sikre seg halvparten av aksjene i Norwegian Fish Company Export.

Aker Seafoods har i dag inngått en avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i Norwegian Fish Company Export AS (NFC). Transaksjonen gir Aker Seafoods eierskap i flere foredlingsanlegg og fiskemottak i Nord-Norge, og øker dermed selskapets tilgang på råstoff og ferdigvarer. Aker Seafoods har i dag inngått en avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i Norwegian Fish Company Export AS (NFC). Transaksjonen gir Aker Seafoods eierskap i flere foredlingsanlegg og fiskemottak i Nord-Norge, og øker dermed selskapets tilgang på råstoff og ferdigvarer. NFC-konsernet hadde i 2006 en omsetning på 159 millioner kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 4,3 millioner kroner.- NFC har anlegg og fiskemottak som er strategisk plassert i Nord-Norge, og gjennom denne avtalen vil Aker Seafoods få økt tilgang på fersk og frossen filet, kongekrabbe, salt filet/fisk, råstoff til filetindustri og biprodukter, sier Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods.Aker Seafoods ASA kjøper aksjene for 9,25 millioner kroner, og med en netto rentebærende gjeld på 12 millioner kroner gir dette en enterprise value på 30,5 millioner kroner. Oppgjøret skjer delvis i form av en kontantutbetaling og delvis i form av aksjer i Aker Seafoods der gjennomsnittlig børskurs de siste 14 dagene er lagt til grunn.