Aksjonærer mottatt tilbud om å selge egne aksjer

Enkelte av Borgestads aksjonærer har mottatt et tilbud om å selge sine aksjer

Borgestad er gjort kjent med at enkelte av selskapets aksjonærer har mottatt et tilbud om å selge sine aksjer, går det frem av en melding.Tilbudet gjelder spesielt aksjonærer med ukurante aksjeposter og gjelder frem til og med 13. juli 2007, og erbasert på den senere tids børskurs med fradrag av salgsomkostninger.Men ifølge Reuters sier styret i en børsmelding at eierne anbefales å ikke selge."Tilbudet gjelder spesielt aksjonærer med ukurante aksjeposter og gjelder frem til og med 13 juli 2007. Tilbudet er basert på den senere tids børskurs med fradrag av salgsomkostninger," heter det.