Analytiker: Kjøp, kjøp og selg

Analytiker snakker om innsidekjøp, en stor kurstrigger og stort sprik mellom håp og realiteter. Her er tre aksjetips.

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:

  • Eitzen Maritime Services (3,60) - maritim vekstmaskin. Med utsikter til solid resultatvekst etter 2008 grunnet uttak av synergier og sterke markedsforhold oppfatter vi dette som klart attraktivt. Vi anbefaler derfor kjøp av aksjen med et kursmål på 4,60, noe som tilsvarer en 2008-P/E på 12. Det positive bildet underbygges av at det har vært en serie innsidekjøp i aksjen i sommer (3,60) - maritim vekstmaskin. Med utsikter til solid resultatvekst etter 2008 grunnet uttak av synergier og sterke markedsforhold oppfatter vi dette som klart attraktivt. Vi anbefaler derfor kjøp av aksjen med et kursmål på 4,60, noe som tilsvarer en 2008-P/E på 12. Det positive bildet underbygges av at det har vært en serie innsidekjøp i aksjen i sommer
  • Playsafe (17,80) - børsnoteringen en stor kurstrigger. Dagens rabatt er for stor og vil ventelig reduseres betraktelig i forbindelse med Oslo Axess-noteringen i tredje kvartal. Dette blinker Playsafe ut som en doblingskandidat på et halvt års sikt. (17,80) - børsnoteringen en stor kurstrigger. Dagens rabatt er for stor og vil ventelig reduseres betraktelig i forbindelse med Oslo Axess-noteringen i tredje kvartal. Dette blinker Playsafe ut som en doblingskandidat på et halvt års sikt.
  • Frontline (301,00) - stort sprik mellom håp og realiteter. Tankratene har svekket seg i sommer, og utsiktene er negative. Dette tilkjennegis av en rikelig tilgang på tonnasje i Persiabukta i ukene fremover. Mens lave rater rammer omsetningen til rederne, skaper høye bunkerspriser press oppover i kostnadene. Som om ikke dette var nok, er dollaren svak. Vi anbefaler derfor å selge Frontline short med stop loss plassert ved 325 (301,00) - stort sprik mellom håp og realiteter. Tankratene har svekket seg i sommer, og utsiktene er negative. Dette tilkjennegis av en rikelig tilgang på tonnasje i Persiabukta i ukene fremover. Mens lave rater rammer omsetningen til rederne, skaper høye bunkerspriser press oppover i kostnadene. Som om ikke dette var nok, er dollaren svak. Vi anbefaler derfor å selge Frontline short med stop loss plassert ved 325