Analytiker: Kjøp og kjøp

Optimistene i Orion Securities forteller investorer om to av de billigste aksjene på Oslo Børs.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:

  • Exense (6,50) - børsens billigste IT-konsulentselskap. Exense er etter salget av programvarevirksomheten ett av de beste valuecasene i byen. Med lav risiko og god oppside fremstår Exense som en klar kjøpskandidat. Vi mener aksjen greit forsvarer en kurs på 8,50. (6,50) - børsens billigste IT-konsulentselskap. Exense er etter salget av programvarevirksomheten ett av de beste valuecasene i byen. Med lav risiko og god oppside fremstår Exense som en klar kjøpskandidat. Vi mener aksjen greit forsvarer en kurs på 8,50.
  • Norse Energy (3,56) - valuecase innen oljesektoren. Sammenligninger av forholdet mellom børsverdi og reserver blinker også Norse Energy ut som ett av de billigste oljeselskapene på børsen. Norse Energy er ikke bare et spill på vellykket oppstart av produksjon. Selskapet har også et spennende leteprogram i USA og Brasil som kan resultere i en mangedobling av reservene. (3,56) - valuecase innen oljesektoren. Sammenligninger av forholdet mellom børsverdi og reserver blinker også Norse Energy ut som ett av de billigste oljeselskapene på børsen. Norse Energy er ikke bare et spill på vellykket oppstart av produksjon. Selskapet har også et spennende leteprogram i USA og Brasil som kan resultere i en mangedobling av reservene.