Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker forteller om tunge innsidekjøp, klar oppkjøpskandidat, styreleder som tror på oppgang og betydelig veddemål.

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:

  • Scorpion Offshore (73,00) - innsidere kjøper tungt. Scorpion Offshore er en av børsens klareste oppkjøpskandidater. Selskap knyttet til styremedlem meldte i går om kjøp av 2,2 millioner aksjer. Når en innsider satser 159 millioner kroner på kursoppgang i eget selskap, er det åpenbart ikke noe dårlig signal. (73,00) - innsidere kjøper tungt. Scorpion Offshore er en av børsens klareste oppkjøpskandidater. Selskap knyttet til styremedlem meldte i går om kjøp av 2,2 millioner aksjer. Når en innsider satser 159 millioner kroner på kursoppgang i eget selskap, er det åpenbart ikke noe dårlig signal.
  • Simrad Optronics (7,01) - styreleder tror på oppgang. Styreleder Ove Gusevik i Simrad Optronics kjøpte i går aksjer for 1,5 millioner kroner i eget selskap, noe som økte hans beholdning betydelig. Empiri viser at det lønner seg å følge innsiderne når de foretar betydelige veddemål i aksjemarkedet. Vi anbefaler kjøp av aksjen med et kursmål på 10. (7,01) - styreleder tror på oppgang. Styreleder Ove Gusevik i Simrad Optronics kjøpte i går aksjer for 1,5 millioner kroner i eget selskap, noe som økte hans beholdning betydelig. Empiri viser at det lønner seg å følge innsiderne når de foretar betydelige veddemål i aksjemarkedet. Vi anbefaler kjøp av aksjen med et kursmål på 10.
Foto: Scanpix.