Denne aksjen har gått over 13.000 prosent

Dette er aksjene du skulle satset på. Med avkastninger på flere tusen prosent kunne du definitivt åpnet champagneflasken.

Sommeren 2002 lå aksjemarkedet både i Norge og ellers i Europa nede. Finansavisen har nå saumfart europeiske indekser for å finne selskapene som har gitt den beste avkastningen i denne perioden. Fellesnevneren for mange av disse er at de driver innen ulike former for råvarer, og at aksjekursen var tilnærmet null i juli for fem år siden. Sommeren 2002 lå aksjemarkedet både i Norge og ellers i Europa nede. Finansavisen har nå saumfart europeiske indekser for å finne selskapene som har gitt den beste avkastningen i denne perioden. Fellesnevneren for mange av disse er at de driver innen ulike former for råvarer, og at aksjekursen var tilnærmet null i juli for fem år siden. Best har det gått med franske Internationale de Plantations d`Heveas med en oppgang på solide 13.000 prosent. Selskapet produserer blant annet gummi, kakao og kaffe, og prises i dag til rundt to milliarder kroner på børsen i Paris.Man finner også selskaper notert på Oslo Børs med ekstrem oppgang. PA Resources kan skilte med en avkastning de siste fem årene på drøye 7.000 prosent, mens aksjonærene i Jinhui Shipping and Transportation kan glede seg over en avkastning på omtrent 4.700 prosent.Hele oversikten finner du i dagens utgave av Finansavisen.