Detaljhandelen i USA faller mer enn ventet

Detaljhandelen i USA falt mer enn ventet i juni.

Detaljhandelen i USA falt 0,9 prosent på månedsbasis i juni, i følge amerikanske statistikkmyndigheter fredag. Det var på forhånd ventet en nedgang på 0,1 prosent, i følge en undersøkelse gjort av Bloomberg.Eksklusive biler falt detaljhandelen med 0,4 prosent, mens det her var forventet en oppgang på 0,2 prosent.Videre ble tallene for foregående måned revidert til en oppgang på 1,5 prosent fra opprinnelige 1,4 prosent (eksklusive biler).