Færre ledige i USA enn ventet

Det rapporteres om færre "jobless claims" enn ventet i USA.

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt fra 320.000 personer per 30. juni til 308.000 personer per 7. juli. På forhånd var det ifølge Bloomberg ventet 315.000 jobless claims.Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt fra 320.000 personer per 30. juni til 308.000 personer per 7. juli. På forhånd var det ifølge Bloomberg ventet 315.000 jobless claims.