Hagen-familien tjente over 600 millioner

Stein Erik Hagens familieselskap tjente over 600 millioner kroner i fjor.

Stein Erik Hagens familieselskap Canica fikk et overskudd etter skatt på 603 millioner kroner i fjor. Året før var resultatet 1.781 millioner kroner. Driftsresultatet ble minus 59 millioner kroner, noe som er en forbedring på 40 millioner kroner i forhold til 2005 Stein Erik Hagens familieselskap Canica fikk et overskudd etter skatt på 603 millioner kroner i fjor. Året før var resultatet 1.781 millioner kroner. Driftsresultatet ble minus 59 millioner kroner, noe som er en forbedring på 40 millioner kroner i forhold til 2005 Driftsinntektene steg fra 752 millioner kroner i 2005 til 2.682 millioner kroner i fjor. Økningen på 256 prosent skyldes kjøpet av Jernia, skriver NA24.Canica eies av Stein Erik Hagen gjennom Tvist 1 (10 prosent), Nina Camilla Hagen gjennom Tvist 2 (30 prosent), Caroline Marie Hagen gjennom Tvist 3 (30 prosent) og Carl Erik Hagen gjennom Tvist 4 (30 prosent).Det er ikke satt av penger til utbytte. Egenkapitalen har økt til 8.420 millioner kroner