Handelsoverskuddet ned 11,9 prosent

I juni i år ble det eksportert varer for 64,3 milliarder kroner. Sammenlignet med eksporten i juni 2006 på 65,2 milliarder er det en nedgang på 1,3 prosent.

I juni 2007 ble det eksportert varer for 64,3 milliarder kroner, mens importen beløp seg til 39 milliarder. Overskuddet i handelsbalansen med varer i juni ble dermed,i følge SSB , på 25,3 milliarder kroner, en nedgang på 11,9 prosent sammenlignet med juni 2006.I juni i år ble det eksportert varer for 64,3 milliarder kroner. Sammenlignet med eksporten i juni 2006 på 65,2 milliarder er det en nedgang på 1,3 prosent. Importen fra juni i år beløp seg til 39 milliarder, en økning på 7 prosent. Importtallene for juni i fjor er betydelig påvirket av at forsvaret importerte en fregatt.Nedgangen i handelsbalansen skyldes først og fremst en nedgang i eksport av råolje og naturgass. Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og naturlig kondensat for juni i år var 32,4 milliarder kroner, en nedgang på 6 milliarder fra juni i fjor.Eksportverdien for råolje falt med hele 6,8 milliarder kroner, eller 24,5 prosent. Nedgangen skyldes en betydelig reduksjon i eksportert mengde på 17 millioner fat som følge av en planlagt tre ukers produksjonsstans i forbindelse med vedlikehold.Prisen per fat derimot, gikk opp fra 425 kroner i juni 2006 til 434 kroner i juni 2007, melder SSB.Hele meldingen fra SSB her.