Jan Petter Sissener ber børsen se på aksjesalg

- At ikke børsen synes dette er grisete, har jeg problemer med å forstå, sier Kaupthing-sjef Jan Petter Sissener.

Kaupthing-sjef Jan Petter Sissener vil at Oslo Børs skal se nærmere på Jan A. Vestrums aksjesalg og avgang som styreleder i Crew Minerals. Hendelsene fant sted kort tid etter at Kaupthing hadde gjort et større nedsalg i selskapet. Sissener har tidligere uttalt at han følte seg lurt av Vestrum i forbindelse med nedsalget. Kaupthing-sjef Jan Petter Sissener vil at Oslo Børs skal se nærmere på Jan A. Vestrums aksjesalg og avgang som styreleder i Crew Minerals. Hendelsene fant sted kort tid etter at Kaupthing hadde gjort et større nedsalg i selskapet. Sissener har tidligere uttalt at han følte seg lurt av Vestrum i forbindelse med nedsalget. - Vi er ikke fornøyd med børsens vurdering, sier Sissener til DN om bakgrunnen for at han har skrevet brev til børsdirektør Bente A. Landsnes. Børsen mener et selskap ikke er pliktig til å opplyse markedet om at en styreleder eller konsernsjef fratrer sin stilling.Ifølge Sissener er det overveiende sannsynlig at Vestrums beslutning om å gå av som styreleder ble tatt før nedsalget fant sted, noe meglerhuset og investorene burde vært informert om.- At ikke børsen synes dette er grisete, har jeg problemer med å forstå, sier Sissener.