Kan stoppe fusjonen mellom Oslo Børs og VPS

Konkurransetilsynet utelukker ikke inngrep i fusjonen mellom Oslo Børs og VPS.

Konkurransetilsynet har i dag varslet partene i fusjonen mellom Oslo Børs og Verdipapirsentralen (VPS) om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot fusjonen. Varselet innebærer at tilsynet vil arbeide videre med saken. Konkurransetilsynet har i dag varslet partene i fusjonen mellom Oslo Børs og Verdipapirsentralen (VPS) om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot fusjonen. Varselet innebærer at tilsynet vil arbeide videre med saken. Bakgrunnen for varselet er at Konkurransetilsynet trenger mer tid til å undersøke hvilke konsekvenser fusjonen vil ha for konkurransen. Fusjonen berører flere markeder knyttet til verdipapirer. Det omfatter notering, registrering, handel, oppgjør og markedsdata.Tilsynet er av flere høringsinstanser gjort oppmerksom på problemstillinger knyttet til partenes posisjon i de nevnte markedene, og vil undersøke saken nærmere.Konkurransetilsynet har etter dette frist til 17. september med å varsle et eventuelt inngrep. Et slikt varsel skal være begrunnet, slik at partene kan kommentere det før tilsynet konkluderer i saken.Det understrekes at Konkurransetilsynet ikke har konkludert og at saken kan bli avsluttet uten inngrep før 17. september.