- Kjøp aksjen

Meglerhus velger å oppgradere Schibsted-aksjen til kjøp.

Schibsted har en sterk posisjon og spennende vekstmuligheter, slår DnB NOR Markets fast i sin siste ukerapport, hvor aksje tas inn i Schibsted har en sterk posisjon og spennende vekstmuligheter, slår DnB NOR Markets fast i sin siste ukerapport, hvor aksje tas inn i meglerhusets portefølje. . Aksjen har den siste måneden falt 10,9 prosent, mens Dow Jones Stoxx Media har økt to prosent.- Nyheter vedrørende Media Norge, NIX og opplagstall har blitt tolket i overvekt negativt, mener meglerhuset.DnB NOR Markets mener Media Norges inntektssynergier vil bli tatt ut uavhengig av om Media Norge blir etablert.Meglerhusets DCF verdi- av Schibsted (neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer) er 304 kroner. Summen av delene er vurdert til 309 kroner.- Basert på dette endrer vi Schibsted til kjøp fra hold med en target pris på 305 kroner, er konklusjonen.Schibsted stiger 2,8 prosent til 260 kroner på Oslo Børs.