Meglerhus anbefaler åtte aksjer

Aksjesjef Paal Karstensen i DnB NOR Markets bytter ut to av aksjene i ukeporteføljen.

Denne uken tar DnB NOR Markets Telenor og Schibsted inn i utvalget av anbefalte aksjer, mens Orkla og Hydro går ut. Denne uken tar DnB NOR Markets Telenor og Schibsted inn i utvalget av anbefalte aksjer, mens Orkla og Hydro går ut. - Schibsted har falt fra cirka 300 i mai til cirka 250, hvilket er mer enn det sammenliknbare selskaper har falt i perioden. Vi mener nyhetsstrømmen rundt selskapet har vært overdrevent negativt, og mener aksjen er et godt kjøp på disse nivåene. Telenor har også hatt en svak kursutvikling så langt i 2007. Vi mener også denne aksjen er undervurdert på disse nivåene, skriver meglerhuset.- Ut går Orkla og Hydro, begge med gevinst. Det har vært mye fokus på aluminiumsindustrien den senere tiden, noe som har bidratt til god kursutvikling for begge selskapene, heter det videre.Porteføljen:

  • TandbergTandberg
  • Fred. Olsen EnergyFred. Olsen Energy
  • FASTFAST
  • SevanSevan
  • YaraYara
  • Siem OffshoreSiem Offshore
  • TelenorTelenor
  • SchibstedSchibsted
DnB NOR Markets' portefølje med anbefalte aksjer hadde en avkastning på minus 0,8 prosent sist uke, mot referanseindeksens 1,0 prosent. Akkumulert for året har porteføljen gitt en avkastning på 26,6 prosent, mens OSEBX har gitt pluss 18,0 prosent.