Meglerhus anbefaler riggaksje

Meglerhus mener Scorpion Offshores siste fall er en overreaksjon. Her er den neste store triggeren.

Børs

Til tross for at Scorpion Offshore nettopp har fått sin første rigg levert og samtidig gjort kontrakten med Cairn India for Offshore Courageous endelig, har aksjen falt noe tilbake de siste dagene. Ifølge Handelspartner Securities kan noe av fallet skyldes at medgründerne Erland Bassøe og Jonathan Fairbanks har trukket seg fra styret. Til tross for at Scorpion Offshore nettopp har fått sin første rigg levert og samtidig gjort kontrakten med Cairn India for Offshore Courageous endelig, har aksjen falt noe tilbake de siste dagene. Ifølge Handelspartner Securities kan noe av fallet skyldes at medgründerne Erland Bassøe og Jonathan Fairbanks har trukket seg fra styret. - Vi mener likevel dette bør ha liten effekt på aksjen ettersom den langsiktige strategien til selskapet er klar og tydelig og dette børs derfor heller ikke påvirke aksjekursen til selskapet. Det siste fallet mener vi derfor er en overreaksjon og forventer å se aksjen stige opp mot 80 kroner på kort sikt og videre mot 100 kroner på lengre sikt, skriver meglerhuset i dag.Ifølge Handelspartner er den store triggeren for aksjen fremover definitivt ytterligere kontrakter. Neste rigg ventes levert i oktober og meglerhuset tror denne kan få kontrakt i løpet av sommeren.Det anbefales kjøp av Scorpion med seks måneders kursmål på 100 kroner.

Nyheter
Næringsliv