Norman med kvartalstall

Norman melder om følgende resultater i andre kvartal 2007.

Norman melder i dag om følgende resultater i andre kvartal 2007 (2006 tall for tilsvarende periode i parentes).Driftsinntektene for selskapet beløp seg til 61,5 millioner kroner i andre kvartal 2007 (62,9).EBITDA kom inn på 3,5 millioner kroner (9,5), mens driftsresultatet ble på 2,1 millioner kroner (8,4).Resultatet før skatt ble på 2,5 millioner kroner og periodens resultat ble på 1,8 millioner kroner. For tilsvarende kvartal i 2006 viste fasiten henholdsvis 8,7 og 6,4 millioner kroner.Her finner du hele rapporten og presentasjonen.