Norsk Hydro satser på aluminaprosjekt i Brasil

Norsk Hydro og gruveselskapet CVRD går sammen om å utvikle et nytt aluminaraffineri i Brasil. Første byggetrinn har en prislapp på ni milliarder kroner.

Børs

Norsk Hydro og det brasilianske gruveselskapet CVRD har undertegnet en avtale om å utvikle et nytt aluminaraffineri i nord i Brasil. Prosjektet vil styrke Hydros fremtidige aluminaforsyning. Hydro vil ha en eierandel på 20 prosent i det nye anlegget. Norsk Hydro og det brasilianske gruveselskapet CVRD har undertegnet en avtale om å utvikle et nytt aluminaraffineri i nord i Brasil. Prosjektet vil styrke Hydros fremtidige aluminaforsyning. Hydro vil ha en eierandel på 20 prosent i det nye anlegget. Det nye aluminaraffineriet vil bli etablert nær Belem, i delstaten Para, ca. fem km fra Alunorte, verdens største aluminaraffineri, hvor CVRD eier 57 prosent mens Hydro har en andel på 34 prosent. Det nye prosjektet vil bli utviklet i fire byggetrinn, som hver vil ha en kapasitet på 1,85 millioner tonn alumina per år. Fullt utbygget vil anlegget ha en årlig produksjonskapasitet på 7,4 millioner tonn.- Deltagelse i det nye aluminaprosjektet er viktig for å gjennomføre Hydros strategi om å ekspandere vår produksjon av primæraluminium og alumina. Vi tar sikte på å vokse innen primærmetall og alumina i land eller områder med tilgang på naturressurser til konkurransedyktige vilkår, sier konsernsjef Eivind Reiten i Hydro.Investeringen i første byggetrinn er foreløpig anslått til 1,5 milliarder dollar, som tilsvarer opp mot ni milliarder kroner.

Nyheter
Børs