Norske Skog med viktig informasjon fra Q2

Norske Skog opplyser om spesielle forhold knyttet til resultatet i 2. kvartal. Energisikringen koster 200 millioner kroner netto.

Børs

Norske Skogs engangsposter summerer seg til en minus på 20 millioner kroner i andre kvartal, fremgår det i følge Reuters av en børsmelding i dag.Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en kostnad på rundt 200 millioner kroner i kvartalet. Dette er urealiserte verdiendringer som følge av at fremtidige energipriser i en viss grad er knyttet opp til underliggende derivater, dessuten tidsverdi av opsjoner som gjelder langsiktig energikontrakt i Brasil. Beløpet har ingen kontanteffekt, melder selskapet. Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt 180 millioner kroner. Av dette er rundt 130 millioner kroner relatert til gevinst fra sikring av kontantstrøm.Norske Skogs handelsveide valutakurv (`Norske Skog-indeksen`) hadde en gjennomsnittsverdi på 87,1 i 2. kvartal 2007 mot 88,5 i 1. kvartal 2007 og 85,9i 2. kvartal 2006. Indeksen starter 01.01.2002, fremgår det av en børsmelding i dag.Norske Skog legger frem tallene for 2. kvartal den 3. august.

Nyheter
Børs