Peter Warren: - Jeg er meget betenkt

- Langsiktig ser det bra ut - kortsiktig er jeg meget betenkt, sier forvalter Peter Warren.

Hedgefondforvalter Peter Warren i WarrenWicklund sier seg enig med Espen Gaarder Haug i Hedgefondforvalter Peter Warren i WarrenWicklund sier seg enig med Espen Gaarder Haug i vurderingene av markedet for kredittderivater, skriver Økonomisk Rapport. Det gjelder både privat- og næringssiden. av markedet for kredittderivater, skriver Økonomisk Rapport. Det gjelder både privat- og næringssiden. - Vi har riktignok sett noen markedsmessige reaksjoner den siste tiden, men få har vært villige til å anerkjenne betydningen av rentehevninger - som påvirker den korte enden av rentekurven - samt den betydelige renteoppgangen vi har sett i obligasjonsrentene de siste to månedene, sier han.- Verdensøkonomien ser fortsatt bra ut, men vi er risikomessige modne for en korreksjon. En stadig større andel av kjøpsanbefalingene vi mottar nå er i mangel på gode fundamentale argumenter basert på "overflod av likviditet" eller momentum", sier Warren. Han mener "momentum" bare er en måte å beskrive "The Even bigger Fool Theory" med ett enkelt ord.- Langsiktig ser det bra ut - kortsiktig er jeg meget betenkt, sier forvalteren.