REC haler i land milliardkontrakt

REC har inngått kontrakt med Moser Baer verdt 5,1 milliarder kroner.

Børs

Kontrakten gjelder levering av wafere til Moser Baer over åtte år, melder TDN Finans.Avtalen er en take-and-pay kontrakt, der priser og volum er bestemt for hele perioden.Levering starter i 2008, og øker over tid i takt med planlagt produksjonsøkning.

Nyheter
Børs