Resultathopp for Itera

Itera Consulting Group melder om resultatbedring i andre kvartal. Den positive utviklingen forventes å fortsette.

Itera Consulting Group melder om et resultat før skatt på 10,9 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot 8,1 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før avskrivninger (EBITDA) beløp seg til 12,5 millioner kroner, mot 9,4 millioner kroner året før. Itera Consulting Group melder om et resultat før skatt på 10,9 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot 8,1 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før avskrivninger (EBITDA) beløp seg til 12,5 millioner kroner, mot 9,4 millioner kroner året før. Selskapets driftsinntekter steg fra 86,2 millioner kroner i andre kvartal 2006 til 108,1 millioner kroner i år.Veksten og lønnsomheten i andre kvartal er påvirket av færre arbeidsdager grunnet påske. Hensyntatt antall arbeidsdager fortsetter Itera Consulting Group å generere en underliggende trend med sterk vekst på både topp- og bunnlinje kvartal for kvartal, heter det i rapporten.Hensyntatt salg av virksomhet i 2006 var den organiske veksten 25 prosent i første halvår og 28 prosent i andre kvartal.Utsikter Den positive utviklingen til Itera Consulting Group forventes å fortsette. Itera-gruppen vil fortsette å prioritere kvalitet, lønnsomhet og vekst i denne rekkefølgen.Gruppens vekststrategi er basert på god organisk vekst supplert med strategiske kjøp. Rekruttering vil fortsette i takt med økende etterspørsel.Her er hele rapporten og presentasjonen.