- Rett og slett et veldig bra kvartal

SuperOffice har lagt bak seg det de kaller "rett og slett et veldig bra kvartal". Så bra var det.

SuperOffice fortsetter å levere tall med sterk vekst i både omsetning og resultat også i andre kvartal, skriver selskapet. Omsetningen ble 75,7 millioner kroner, mot 65,0 millioner kroner i samme periode året før, en økning på 16,3 prosent. SuperOffice fortsetter å levere tall med sterk vekst i både omsetning og resultat også i andre kvartal, skriver selskapet. Omsetningen ble 75,7 millioner kroner, mot 65,0 millioner kroner i samme periode året før, en økning på 16,3 prosent. Driftsresultatet (EBIT) endte på 15,5 millioner kroner, mot 11,4 millioner kroner i andre kvartal 2006. Ifølge Reuters var det ventet et EBIT-resultat på 14,3millioner kroner.Resultat før skatt endte på 17,2 millioner kroner, opp fra 11,0 millioner kroner i fjor. Forventningen lå på 15,1 millioner kroner.Hittil i år er omsetningen 151,8 millioner kroner, sammenlignet med 133,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Rapportert EBIT hittil i år utgjør 32,0 millioner kroner mot 25,2 millioner kroner i samme periode i fjor, en økning på 27,2 prosent"Det har med andre ord vært et godt kvartal for SuperOffice. Spesielt gledelig er det å se at datterselskapet i Tyskland kvartal etter kvartal vinner nye kontrakter, og som i dette kvartalet utmerker seg med en vekst på 48,4 prosent", skriver selskapet.Det er ingen endringer i SuperOffice sin strategi i forhold til hva som har vært kommunisert tidligere. Eksterne markedsanalytikere forventer fortsatt vekst i CRM-markedet, og basert på løsningsporteføljen vil SuperOffice fortsatt være en ledende leverandør av CRM løsninger i Europa.Her er hele rapporten og presentasjonen.