Søndagens aksjetips

Reaksjonen ble kortvarig. Fortsetter børsen nå rett opp kommende uke også, eller er det mer uvær i vente?

OBX-indeksen konsoliderte ferdig i begynnelsen av uken, men det ble ikke noe fall å snakke om. Bare en liten pust i bakken.Den fallende motstandslinjen i RSI-chartet ble brutt fredag og dermed er det bare 70-nivået i RSI-chartet som igjen kan skape litt trøbbel. RSI over 70 er ofte et tegn på forestående gevinstsikring.Undertonene er imidlertid fremdeles sterk og det er ikke mye som tyder på at det er stor fare for en kraftig reaksjon ned i løpet av kommende uke.Det kan likevel være greit å ha klart for seg at 432 er den første tekniske støtten. Reaksjoner tilbake gjennom dette nivået vil være et svakhetstegn.For Hovedindeksen er situasjonen neste tilsvarende, med den lille forskjellen at den fallende mostandslinjen i RSI-chartet ikke er brutt ennå. Det kan komme mandag.Også her er undertonen positiv og med brudd på den fallende motstandslinjen RSI-chartet kan også kommende uke bli en morsom uke på Oslo Børs.Og som vi har redegjort for tidligere, det er fremdeles rom for videre oppgang til 550 på 1 - 3 måneders sikt.Det kan likevel være greit å vite at det finnes en liten teknisk støtte rundt 510 og at fall tilbake gjennom dette vil være et svakhetstegn. Det er imidlertid ikke fare på ferde før Hovedindeksen eventuelt skull fall tilbake gjennom 500-nivået.