Storaksjonær selger unna Opera-aksjer

Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning selger seg ned i Opera Software.

Børs

Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning solgte på fredag 413.000 aksjer i Opera Software. Etter disse transaksjoner har fond forvaltet av DnBNOR Kapitalforvaltning en eierandel på 4,84 prosent i Opera Software. Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning solgte på fredag 413.000 aksjer i Opera Software. Etter disse transaksjoner har fond forvaltet av DnBNOR Kapitalforvaltning en eierandel på 4,84 prosent i Opera Software. Opera-aksjen ble sist omsatt for 16,80 kroner.

Nyheter
Teknologi