Uendret industriproduksjon i eurosonen

Industriproduksjonen i eurosonen i mai steg mindre enn ventet på månedsbasis, men mer enn ventet på årsbasis.

Industriproduksjonen i eurosonen var uendret på månedsbasis i mai, i følge Bloomberg News. På årsbasis steg industriproduksjonen med 2,5 prosent.På forhånd var det ventet en oppgang på 1,0 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 2,3 prosent på årsbasis, ifølge en undersøkelse gjennomført av Bloomberg.For foregående måned ble industriproduksjonen i eurosonen revidert til en uendret utvikling fra en opprinnelig rapportert nedgang på 0,8 prosent. Årsveksten ble revidert til en oppgang på 2,9 prosent fra en opprinnelig rapportert oppgang på 2,8 prosent.