Ulovlig innsidehandel?

Børsen har sendt 26 saker om ulovlig innsidehandel til Kredittilsynet.

Så langt i år har Oslo Børs sendt flere saker om ulovlig innsidehandel til Kredittilsynet enn i hele fjor. Det er sendt 26 meldinger, mot 24 i fjor. Så langt i år har Oslo Børs sendt flere saker om ulovlig innsidehandel til Kredittilsynet enn i hele fjor. Det er sendt 26 meldinger, mot 24 i fjor. - Det er flere delforklaringer. En er at vi har endret beregningsmetode i år. Det fører til at saker som kan være brudd på flere bestemmelser blir telt flere ganger, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs til dn.no.- Det er flere hendelser, flere oppkjøp og høyere emisjonsaktivitet. Felles er at det finnes flere innsidere, og med det større sannsynlighet for at man finner noen mistenkelig. Det er naurlig at man stiller spørsmål til flere ved så stor aktivitet i markedet, sier Olsen.Det er bare oversendt tre saker som omhandler markedsmanipulasjon. I fjor var antallet 15.- Tallene er ganske lave. Det har nok også med prioriteringer å gjøre. Vi har hatt mest fokus på innsidehandel og lekkasjer, men det skal ikke gå på bekostning av andre ting. Vi har mer å gå på her, sier Olsen.