Umoe IKT kaprer Telenor

Telenor kjøper utstyr og tjenester innenfor data- og telefoni av Umoe IKT.

Telenor har inngått en rammeavtale med Umoe IKT for kjøp av utstyr og tjenester innenfor data- og telefoni. Den nylig reforhandlede avtalen mellom de to norske selskapene trådte i kraft 1. juni og har en varighet på ett år, med mulighet for forlengelse på inntil to år. Telenor har inngått en rammeavtale med Umoe IKT for kjøp av utstyr og tjenester innenfor data- og telefoni. Den nylig reforhandlede avtalen mellom de to norske selskapene trådte i kraft 1. juni og har en varighet på ett år, med mulighet for forlengelse på inntil to år. Hovedelementene i rammeavtalen er utstyrskjøp, tjenestekjøp og feilretting innfor data- og telefoni. Rammeavtalen har en forventet årlig verdi på 25 millioner kroner. Kjøp av utstyr vil tilrettelegges via Umoe IKTs e-handelsløsning computerland.no.Rammeavtalen kan benyttes av alle forretningsområder i Telenor.