Underpriset riggaksje kan stige over 50 prosent

Meglerhus mener PetroMena er underpriset. Aksjen kan stige over 50 prosent på et halvt år, er spådommen.

PetroMena har tre sjettegenerasjons dypvannsrigger under bygging. Den første er ventet levert i starten av 2009. Etter at selskapet meldte om kontrakt for den tredje riggen i begynnelsen av juni har selskapet nå sluttet kontrakt for alle enhetene. PetroMena har tre sjettegenerasjons dypvannsrigger under bygging. Den første er ventet levert i starten av 2009. Etter at selskapet meldte om kontrakt for den tredje riggen i begynnelsen av juni har selskapet nå sluttet kontrakt for alle enhetene. - Dette reduserer risikoen i aksjen betydelig, mener Handelspartner Securities.Det slås fast at den siste kontrakten også var av den meget sterke typen med en dagrate på 516.000 dollar over fem år, noe som viser det enorme inntektspotensialet til selskapet.- Det er først i 2010 alle riggene er operative for PetroMena og derfor er det først i 2010 og 2011 at tallene virkelig begynner å bli interessante. Vi forventer en EPS på henholdsvis 6,50 i 2010 og 9,50 i 2011. Dette gir selskapet en P/E på 3 i 2010 og 2 i 2011, noe vi mener er altfor lavt. Risikoen i aksjen ligger i kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Dagens prising kan likevel forsvare betydelige forsinkelser. Vi anbefaler kjøp av PetroMena med seks måneders kursmål på 30 kroner, er konklusjonen.PetroMena er ikke omsatt i dag, men sluttet på 19,40 kroner i går.