Voldberg går for gull

Tore Aksel Voldberg seiler opp som nest største aksjonær i gullselskap på Oslo Børs.

Tore Aksel Voldberg har avansert til andreplass på listen over de 20 største aksjonærene i gullselskapet IGE. Han sitter nå på 12 millioner aksjer til en verdi av 43 millioner kroner. Bare Ulrik Jansson er større (14,9 millioner aksjer). Tore Aksel Voldberg har avansert til andreplass på listen over de 20 største aksjonærene i gullselskapet IGE. Han sitter nå på 12 millioner aksjer til en verdi av 43 millioner kroner. Bare Ulrik Jansson er større (14,9 millioner aksjer). Nille-gründer Mons Bertil Aarskog står oppført med 1,5 millioner aksjer på listen datert 6. juli. Analytiker Gunnar Holen i CAR har 4,3 millioner aksjer.Nordea SMB-fondet er åttende største aksjonær med 2,6 millioner aksjer.