Volvo kjøper SuperOffice

Volvo Truck Corporation kjøper inn løsninger fra SuperOffice.

SuperOffice Business Solutions AB har inngått en avtale med Volvo Truck Corporation om leveranse av tilleggslisenser på Caesar WebCRM-applikasjonen. Avtalen har en lisensverdi på 1,08 millioner svenske kroner. SuperOffice Business Solutions AB har inngått en avtale med Volvo Truck Corporation om leveranse av tilleggslisenser på Caesar WebCRM-applikasjonen. Avtalen har en lisensverdi på 1,08 millioner svenske kroner. Etter denne utvidelsen har Volvo Truck Corporation totalt 4.000 brukere av Caesar WebCRM. Løsningene benyttes som et `customer og fleet information` system hos Volvo Truck Corporation`s forhandlere. Installasjonen omfatter totalt 25 forskjellige markeder og er basert på en felles database.