Wilson øker i Nesskip

Wilson øker sin eierandel i islandske Nesskip.

Wilson øker sin eierandel i islandske Nesskip til 67,91 prosent, ifølge Reuters.Gudmundur Asgeirsson og Gardar Johannsson, styreleder og daglig leder i Wilsons deleide Nesskip, har utøvd en salgsopsjon for deler av sin aksjebeholdning.