300 mill. til Haudemann-Andersen

To av Jan Haudemann-Andersens selskaper kvitter seg med PA Resources-aksjer for tilsammen 309 millioner kroner.

Børs

Jan Haudemann-Andersen-selskapene Datum Energi AS og Wega ASA selger tilsammen seks millioner aksjer i PA Resources, hvor Haudemann-Andersen er styremedlem, ifølge en børsmelding. Prisen var 51,50 kroner per aksje, tilsvarende 309 millioner kroner.Datum eier etter salget 5,4 millioner aksjer i PA Resources, eller 3,7 prosent, mens Wega ikke lenger eier aksjer i PA.

Nyheter
Børs