314 mill. for PA Resources

Oljeselskapet PA Resources melder en pen vekst i bunnlinjen når tallene for andre kvartal legges på bordet.

Børs

Oljeselskapet PA Resources melder om en omsetning på 863 millioner svenske kroner i andre kvartal, mot 209 millioner svenske kroner på samme tid året før.Driftsresultatet ble 574 millioner svenske kroner, mot 104 millioner svenske kroner året før.Resultat før skatt ble 525 millioner svenske kroner, mot fjorårets 122 millioner svenske kroner.Bunnlinjen viser et nettoresultat på 314 millioner svenske kroner, mot fjorårets 77 millioner svenske kroner.Selskapet hadde en olje- og gassproduksjon på 1.866.000 fat oljeekvivalenter i kvartalet (456.000), tilsvarende en dagsproduksjon på 20.500 fat (5.000). Totalt ble det solgt 1.691.000 fat olje i kvartalet til en gjennomsnittlig realisert pris på 66,62 dollar fatet.

Nyheter
Børs