Acta-topper avvikler felles selskap

Styreformann Alfred Ydstebø og styremedlem Fred Ingebrigtsen i Acta Holding ASA har besluttet å avvikle sitt investeringssamarbeid gjennom deres felleseide investeringsselskap Spring Capital AS.

Børs

Styreformann i Acta Holding ASA, Alfred Ydstebø og styremedlem Fred Ingebrigtsen har i dag besluttet å avvikle sitt investeringssamarbeid gjennom deres felleseide investeringsselskap Spring Capital AS. Alfred Ydstebø eier Spring Capital indirekte gjennom Spring Holding 1 AS og Fred Ingebrigtsen gjennom Spring Holding 2 AS. Spring Capitals investeringer vil gjennom salg og fisjon fordeles til Spring Holding 1 og Spring Holding 2. Styreformann i Acta Holding ASA, Alfred Ydstebø og styremedlem Fred Ingebrigtsen har i dag besluttet å avvikle sitt investeringssamarbeid gjennom deres felleseide investeringsselskap Spring Capital AS. Alfred Ydstebø eier Spring Capital indirekte gjennom Spring Holding 1 AS og Fred Ingebrigtsen gjennom Spring Holding 2 AS. Spring Capitals investeringer vil gjennom salg og fisjon fordeles til Spring Holding 1 og Spring Holding 2. Spring Capital eier i dag 82.537.094 aksjer i Acta. Avviklingen av investeringssamarbeidet vil innebære at Spring Capitals 82.537.094 aksjer i Acta fordeles likt mellom Spring Holding 1 og Spring Holding 2 ved fisjon av Spring Capital. Endelig gjennomføring av fisjon av Spring Capital forventes gjennomført før årsskiftet.Spring Capital har opparbeidet en vesentlig investeringsportefølje gjennom et godt og langvarig samarbeid mellom Alfred Ydstebø og Fred Ingebrigtsen. Virksomheten i Spring Capital omfatter betydelige investeringer utover aksjene i Acta, herunder investeringer i noterte og ikke noterte verdipapirer, eiendomsinvesteringer m.v.Etter gjennomføringen av fisjonen vil Spring 1 eie 42.068.547 aksjer i Acta og Spring 2 vil eie 41.268.547 aksjer i Acta. Alfred Ydstebø og hans nærstående vil etter gjennomføringen av fisjonen inneha 42.068.547 aksjer i Acta, tilsvarende 16,7 prosent av aksjene og stemmene i Acta, og Fred Ingebrigtsen og hans nærstående vil inneha 41.268.547 aksjer i Acta tilsvarende 16,4 prosent av aksjene og stemmene i Acta.Alfred Ydstebø og Fred Ingebrigtsens beslutning om å avvikle investeringssamarbeidet og fordeling av aksjene i Acta vil legge forholdene til rette for at de hver for seg kan erverve aksjer i Acta uten at et eventuelt erverv vil utløse tilbudsplikt etter de nye bestemmelsene i verdipapirhandelloven som vil tre i kraft 1. januar 2008.

Nyheter
Børs