Altinex-topper selger aksjer

Styreformann samt to andre primærinnsidere i Altinex selger aksjer i selskapet.

Børs

Gudmund Rønningen, primærinnsider og konstituert styreformann i Altinex ASA, har gjennom Paracon AS, et selskap kontrollert av Gudmund Rønningen, akseptert Norecos tilbud fremmet i tilbudsdokument av 20. juli 2007 om å selge 156.150 aksjer i Altinex ASA til kurs 22,00 kroner per aksje, fremgår av en børsmelding. Rønningen har etter dette 200.000 opsjoner, ingen aksjer i Altinex og en 5,75 prosent andel i Altinex ASA Subordinated Covertible Bond Issue 2006/2009 pålydende 3.000.000 kroner.Flemming Jørgensen, primærinnsider og Group Vice President Exploration & Business Development har akseptert Norecos tilbud fremmet i tilbudsdokument av 20. juli 2007 om å selge 373.079 aksjer i Altinex ASA til kurs NOK 22,00 per aksje. Jørgen har etter dette 150.000 opsjoner og ingen aksjer i Altinex ASA.Jan Nagell, primærinnsider og Group Vice President Production & Fields har akseptert Norecos tilbud fremmet i tilbudsdokument av 20. juli 2007 om å selge 110.161 aksjer i Altinex ASA til kurs 22,00 kroner per aksje. Etter dette har han 150.000 opsjoner og ingen aksjer i Altinex.

Nyheter
Børs