Analytiker om børsopptur, rykter og spekulasjoner

Analytiker snakker om børsopptur, usikkerhet, oppkjøp, fusjoner, rykter og spekulasjoner.

Børs

I den siste sektorrapporten fra Handelspartner Securities kommenterer analytikeren utviklingen i energisektoren. I den siste sektorrapporten fra Handelspartner Securities kommenterer analytikeren utviklingen i energisektoren. - Sektoren har vært den store driveren for den norske børsoppturen de siste årene. Selskapene drives av oljeprisen og det betyr at det alltid vil være mye usikkerhet og store svingninger blant selskapene i denne sektoren. Med dagens meget sterke oljepris mener vi dette er en av de mer attraktive sektorene på Oslo Børs, sier analytikeren.- Vi ønsker spesielt å trekke frem riggsektoren som den sektoren på Oslo Børs vi har sterkest tro på. Vi forventer også å se mer aktivitet på oppkjøps og fusjonssiden gjennom 2007, noe som vil bidra til rykter og spekulasjoner som igjen løfter aksjekursene, avslutter analytikeren.

Nyheter
Næringsliv