Anbefaler 3 aksjer

Aksjesjef Robert Næss i Nordea Kapitalforvaltning anbefaler tre aksjer på Oslo Børs.

Børs

Aksjesjef Robert Næss i Nordea Kapitalforvaltning mener aksjemarkedet generelt er ganske greit priset i forhold til deres modeller.- Det mellomlange bildet veldig greit ut, sier Næss til E24.Han trekker frem tre aksjer han har spesielt sterk tro på.- Finans har gått mye tilbake. DnB Nor prises til 9,5 ganger på inntjening for 2007 og jeg mener de har vært gjennom den verste marginskvisen, sier Næss Han anbefaler også Acta og ABG Sundal Collier i dagens marked.Hovedindeksen stiger 1,8 prosent.

Nyheter
Næringsliv