Carnegies favorittaksjer

Carnegie trekker frem sine tre favoritter innen supply-sektoren på Oslo Børs.

Børs

Carnegie er ute med en en fersk kvartalsvis oppdatering på supplysektoren. Analytiker Marius Gaard stiller seg positiv til sektoren. Markedet har allerede diskontert inn sterke dagrater i 2007/08, mener han. Det er imidlertid en nedsiderisiko i forhold til økte driftskostnader. Resultatestimatene er i snitt kuttet med tre-fem prosent i forkant av resultatfremleggelsene.Favorittene er fortsatt Deep Sea Supply, Siem Offshore og DOF Subsea.Det slås fast at Deep Sea Supply er en M&A-kandidat (kandidat for fusjoner og oppkjøp), er et utbyttecase og billig i forhold til sammenlignbare selskaper. Anbefalingen er "outperform". DCF-verdien (verdsetting av fremtidige neddiskonterte kontantstrømmer) settes til 28-29 kroner.Siem Offshore har størst oppsidepotensial i forhold til konsensus, mens DOF Subsea er et sterkt vekstcase. Aksjen er attraktiv på 2009-multiplene.Anbefalingene har en tidshoriont på seks til 12 måneder.

Nyheter
Næringsliv