Clavis Phama fremdeles under streken

Clavis Pharma fortsetter å tape penger, men tallene for andre kvartal viser i det minste bedring.

Børs

Clavis Pharma melder om driftsinntekter på 0,9 millioner kroner i andre kvartal, mot 0,3 millioner kroner på samme tid året før.Driftsresultatet ble -13,3 millioner kroner, mot fjorårets -18,9 millioner kroner.Resultat før skatt ble -11,1 millioner kroner, mot -18,8 millioner kroner ett år før.Bunnlinjen viser et perioderesultat på -11,1 millioner kroner, mot -18,8 millioner kroner året før.

Nyheter
Børs