Disse kjøper aksjer

Orkla og A Wilhelmsen kjøper aksjer.

Børs

Orkla har den kjøpt 1 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurskr 88,23 pr. aksje, går det frem av en melding.Orklas beholdning av egne aksjer etter dennetransaksjonen er 16 860 460 aksjer.A Wilhelmsen AS har kjøpt 600 Expert-aksjer til kurs 160 kroner.

Nyheter
Børs