God avkastning løfter KLPs resultat

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer gode kvartalsresultater, godt hjulpet av avkastningen på aksjer og eiendom.

Børs

I andre kvartal hadde KLP et resultat før skatt og fordeling på over 3,5 milliarder kroner, mot 305 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Netto finansinntekter fra andre kvartal på 5,2 milliarder kroner er den viktigste årsaken til resultatforbedringen. I andre kvartal hadde KLP et resultat før skatt og fordeling på over 3,5 milliarder kroner, mot 305 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Netto finansinntekter fra andre kvartal på 5,2 milliarder kroner er den viktigste årsaken til resultatforbedringen. - KLPs gode resultater i andre kvartal og konkurransedyktige avkastning etter første halvår understreker betydningen av langsiktighet i forvaltningen snarere enn resultatene fra hvert enkelt kvartal. Aksjemarkedene har etter halvårsskiftet utviklet seg negativt, men KLP har gjennom de senere år bygget opp betydelige reserver og er i dag solid fondert, sier Mari Thjømøe, konserndirektør for økonomi og finans i en pressemelding.Premieinntektene andre kvartal var på nesten 2,5 milliarder kroner, en bedring på nesten 300 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.Den verdijusterte avkastningen var på 3 prosent, og KLPs egenkapital den 30. juni var knappe 6,3 milliarder kroner. Forsikringsselskapets forvaltningskapital var ved utgangen av andre kvartal 185 milliarder kroner, en vekst på 13 prosent fra fjoråret. (©NTB)

Nyheter
Børs