Hagen fikk grønt lys

Steen & Strøm-aksjonærene aksepterte i går Stein Erik Hagens frivillige tilbud om kjøp av aksjer i selskapet.

Børs

Aksjonærer representert med totalt 1.219.785 aksjer i Steen & Strøm aksepterte i går Canicas frivillige tilbud om kjøp av aksjer i SST.I tillegg kjøpte ABG Sundal Collier Norge på vegne av Canica i går 640 aksjer over børs til en kurs på 397 kr per aksje.Inkludert disse aksjene er Canicas beholdning nå 26.401.400 aksjer i SST, tilsvarende 94,7 prosent av aksjekapitalen.Canica er representert i styret til SST.Tilbudsprisen er kr 397 per aksje og akseptperioden varer til og med den 28. august kl 16.30.

Nyheter
Børs